Storfe, sau og geit

Innlandet er et stort grovfôr- og husdyrfylke.

Mjølkeproduksjon er hovedmotoren i landbruket, og er husdyrproduksjonen med størst førstehåndsverdi. Innlandet har 18 % av mjølkeproduksjonen i Norge med om lag 37 000 mjølkekuer. Antall mjølkekuer og gardsbruk med mjølkeproduksjon er redusert mye siste 20 år.

Spesialisert kjøttproduksjon med ammekuer er stor og økende i Innlandet. Innlandet har 25 % av alle ammekuer i Norge med om lag 27 000 ammekuer. I 2000 var det om lag 10 000 ammekuer i Innlandet.

Sauetallet i Innlandet har vært forholdsvis stabilt siste 20 år, men med store variasjoner innenfor fylket. Om lag 330 000 sau er på utmarksbeite om sommeren i Innlandet, og det er 16 % av all sau i Norge. Antall besetninger med sau har imidlertid gått jevnt ned og gjennomsnittsstørrelsen har gått opp.

Innlandet har 15 % av geitemjølkproduksjonen i Norge med 5000 mjølkegeiter. Antall mjølkegeiter og gardsbruk med geitemjølkproduksjon er redusert mye siste 20 år.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar