Storfe, sau og geit

Brun ku av rasen NRF på beite. Andre NRF-kuer i bakgrunn.
NRF-kuer på beite Foto: Anne Berit Grasbakken.

Innlandet er et stort grovfôr- og husdyrfylke.

Husdyrproduksjoner basert på grovfôr og beite er av stor betydning i Innlandet. Mjølkeproduksjon er den husdyrproduksjonen med størst førstehåndsverdi. Innlandet har 18 % av mjølkeproduksjonen i Norge med om lag 37 000 mjølkekuer.

Spesialisert kjøttproduksjon med ammekuer er stor og økende i Innlandet. Innlandet har 25 % av alle ammekuer i Norge med i underkant av 29 000 ammekuer.

Sauetallet i Innlandet har vært forholdsvis stabilt siste 20 år, men med store variasjoner innenfor fylket. Om lag 330 000 sau er på utmarksbeite om sommeren i Innlandet, og det er 16 % av all sau i Norge. Antall besetninger med sau har imidlertid gått jevnt ned og gjennomsnittsstørrelsen har gått opp.

Innlandet har 50 foretak med geitmjølkproduksjon. Dette utgjør 19 % av geitmjølkproduksjonen i Norge. Antall mjølkegeiter og gardsbruk med geitmjølkproduksjon er redusert mye siste 20 år.

Kontaktpersonar