Invitasjon fagdag «Veteranoppfølging i kommuner»

Dato:
14. februar 2024 09:30 - 15:00
Stad:
Lillehammer
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Veterankontakter i kommunene, kommunedirektører, ledere for skole og oppvekst, ansatte i NAV, ledere for helse og omsorg samt psykisk helse – og rusteam

Vi inviterer på vegne av regionalt fagnettverk for innsatspersonell (RNIP) til en innholdsrik, bred og spennende fagdag om oppfølging av veteraner og dere familie fra internasjonal tjeneste på Lillehammer onsdag 14.02.2024. Registrering og enkel servering fra klokken 09.30.

Publisert 05.12.2023

Lokaliteter er ikke bestemt enda da antall påmeldte vil avgjøre dette. Fagdagen avholdes med fysisk oppmøte på Lillehammer. Sted vil bli avklart og dere får beskjed om dette i god tid før fagdagen. Det åpnes ikke for digital deltagelse for denne fagdagen.

Fagdagen er for veterankontakter i kommunene, kommunedirektører, ledere for skole og oppvekst, ansatte i NAV, ledere for helse og omsorg samt psykisk helse – og rusteam.

Program: se vedlegg

Kommunen er ilagt en viktig oppgave i å sikre at den enkelte veteran og deres familie får den hjelpen og støtten en trenger og har krav på. Fagdagen vil gjøre dere som veterankontakter og ledere i kommunen bedre kjent med rollen, verktøyene som finnes og tilbudene ulike fagmiljøer kan støtte med.

Dere vil også få informasjon om hvordan kommunen kan effektivt koordinere egne ressurser gjennom veteranplaner og tversektorielt samarbeid.

Påmelding sendes til e-post: arild.bakkevold@statsforvalteren.no. Frist for påmelding er mandag 22. januar 2024. Merk påmeldingen med navn og epostadresse for hver deltager.

RNIP er et samarbeid mellom forsvarets veterantjeneste (FVT), regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS øst), NAV, Familievernkontoret Innlandet øst - Hamar, Sykehuset Innlandet BUP, interesseorganisasjoner for veteraner og Statsforvalteren i Innlandet.

 

Eventuelle spørsmål om samlingen kan rettes til arrangementskomiteen v/:

 

Elisabeth Jankov – rådgiver/Regional rådgiver Nord-Norge FFT/FVT/OSEK E-post: enjankov@mil.no          

Kim Åge Stenseth – seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet E-post: kiast@statsforvalteren.no        

Arild Bækkevold – seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet E-post: arild.bakkevold@statsforvalteren.no  

Dato:
14. februar 2024 09:30 - 15:00
Stad:
Lillehammer
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Veterankontakter i kommunene, kommunedirektører, ledere for skole og oppvekst, ansatte i NAV, ledere for helse og omsorg samt psykisk helse – og rusteam