Fagdag om æresrelatert vold

Dato:
14. november 2023 09:30 - 15:10
Stad:
Fylkestingssalen Innlandet fylkeskommune Hamar
Arrangør:
Innlandsnettverket
Målgruppe:
Ansatte i kommunale- og fylkeskommunale tjenester og NAV i Innlandet
Påmeldingsfrist:
8. november 2023 22:00

14. november arrangeres det fagdag om æresrelatert vold. Vi har fått med oss Riyadh Al-Baldawi, som størstedelen av karrieren har arbeidet med og forsket på migrasjon, migrasjonsstress og hvordan mennesker tilpasser seg etter et liv på flukt.
 

Publisert 27.09.2023

Det er Innlandsnettverket mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som arrangerer fagdagen. Dette nettverket er et regionalt fagnettverk for Innlandet som skal forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Medlemmer i nettverket per nå er Innlandet fylkeskommune, IMDI, RVTS Øst, NAV Innlandet, Udir, Ringsaker kommune og Hamar interkommunale krisesenter. Det er Statsforvalteren i Innlandet som koordinerer nettverket i år. 

Fagdagen 14. november er for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale tjenester og NAV i Innlandet. Vi legger opp til en fagdag med både fysisk og digital deltakelse. Lokaler vi skal bruke for fysisk deltakelse er fylkestingssalen på Hamar hos Innlandet fylkeskommune.

Se program for fagdagen her. 

Påmeldingsfrist er 8. november 2023.

Fagdagen er gratis. 

Dato:
14. november 2023 09:30 - 15:10
Stad:
Fylkestingssalen Innlandet fylkeskommune Hamar
Arrangør:
Innlandsnettverket
Målgruppe:
Ansatte i kommunale- og fylkeskommunale tjenester og NAV i Innlandet
Påmeldingsfrist:
8. november 2023 22:00

Kontaktpersonar

Dokument