Krisekonferansen 2022

Dato:
14. november 2022 08:30 - 15. november 2022 15:15
Stad:
Quality Hotel Strand, Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og DPS Gjøvik
Målgruppe:
Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentrene, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt aktuelt tema

Den 11. nasjonale krisekonferansen avholdes på Gjøvik. Konferansen vil handle om risikosituasjoner, og hvordan gjøre gode vurderinger. Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling vektlegges.

Publisert 30.06.2022

Se invitasjon og program til konferansen her for mer informasjon, inkludert påmeldingslenke. 

Obs: Påmeldingsfrist 07.10.2022.

Dato:
14. november 2022 08:30 - 15. november 2022 15:15
Stad:
Quality Hotel Strand, Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og DPS Gjøvik
Målgruppe:
Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentrene, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt aktuelt tema