Skolefravær: hvordan forstå det - og hva bør gjøres?

Dato:
24. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Scandic Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Skoleeiere/skoleledere og PP-tjenesten
Påmeldingsfrist:
12. november 2022 23:00
Portrett av dame

Mange elever vegrer seg for å gå på skolen, og dette er utfordrende for eleven, foreldrene og skolen.

Publisert 11.10.2022

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagdag om alvorlig skolefravær med førsteamanuensis Trude Havik fra Læringsmiljøsenteret på Scandic Hamar 24.november kl.10:00 – 15:00.

Fagdagen er gratis, men deltakere dekker utgifter til transport.

Her er programmet for fagdagen

Dato:
24. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Scandic Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Skoleeiere/skoleledere og PP-tjenesten
Påmeldingsfrist:
12. november 2022 23:00

Dokument