Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Dato:
25. november 2022 10:00 - 14:40
Stad:
Hamar katedralskole, Stort auditorium
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, RVTS, IMDI, Politiet
Målgruppe:
Ansatte ved skoler og i tjenesteapparatet

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 

Publisert 14.09.2022

Mål med dagen er å få mer kunnskap om hvorfor og hvordan kultur, kommunikasjon, familiesystemer og krysskulturell oppvekst kan prege ungdommer og deres familie.

Her kan du lese programmet.

Dato:
25. november 2022 10:00 - 14:40
Stad:
Hamar katedralskole, Stort auditorium
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, RVTS, IMDI, Politiet
Målgruppe:
Ansatte ved skoler og i tjenesteapparatet

Kontaktpersonar