Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Dato:
9. juni 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor/kommuner i Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. Dette kurset er det fjerde av flere kurs/samlinger vi tilbyr samme målgruppe.

Publisert 16.02.2022

Temaene vil variere. Vi håper også å bidra til at dere danner nettverk på tvers av Nav-kontor og fylker.

Kursholder er:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. 

Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Det vil bli brukt Mentimeter under webinaret.

Program:

12.00

Introduksjon og litt gjenoppfriskning

 

12.15

Prosjektstyring - gjennomføring og justeringer. Mulighetene for og viktigheten av å få iverksatt deler av prosjektet underveis, og samtidig holde oppmerksomheten mot formål og effekter

 

12.40

Litt mer om smidig tankesett i gjennomføring.

 

12.50

Utfordringer og muligheter ved implementering. Hvorfor er selve implementeringen av  prosjektets innhold ofte vanskelig og kan vi gjøre noe med det?

 

13.00

Kort pause

 

13.10

Gruppearbeid 1 -  Hvilke muligheter og begrensninger har jeg/vi til å iverksette deler av prosjektet tidlig, mens det pågår? Hvordan kan det eventuelt gjøres? Hva om vi må "vente med alt til slutt", hva betyr det for vårt prosjekt?

 

13.25

Felles gjennomgang av gruppediskusjonen

 

13.35

«Når kan vi høste gevinstene?» - Avslutning og evaluering.  Om vurdering og realisering av gevinster, samt avslutning av prosjekter, hva og hvordan. I tillegg avslutning av faglig innholdet i prosjektet. 

 

13.55

Kort pause

 

14.10

Prosjektlederrollen. Ensomt og krevende, eller sosialt og lekende lett? Litt mer om prosjektlederrollen, grunnlag for rolleforståelse og-utvikling.

 

14.30

Gruppearbeid 2. Opplevelse av utfordringer, muligheter og ulike sider ved prosjektlederrollen

 

14.50

Kjapp felles gjennomgang og avslutning

 

Praktisk informasjon:
Påmelding nederst på denne siden.

Påmelding fra alle 4 fylker skal skje på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet. Kurset er gratis.

NB! Dette webinaret er også åpent for dere som ikke jobber i Nav-kontoret. Mange Nav-kontor samarbeider tett med andre deler av kommunen, og dere er også hjertelig velkomne. Under påmeldingspunktet "Nav-kontor" skriver dere bare kommunen dere jobber i.

Frist for påmelding er 3. juni 2022.

Dersom du mottar en bekreftelse pr. e-post etter påmelding, så er du registrert. OBS! Pass på at e-postadressen din er riktig. Lenken kommer ikke fram om vi har feil e-postadresse.


Du vil få tilsendt en lenke til deltakelse på Teams senest 7. juni. Denne lenken vil komme fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Dato:
9. juni 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor/kommuner i Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.