Webinar i plan- og byggesak -Tema: gjerder

Dato:
18. mars 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innland og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune setter i gang årets webinarserie. Tema er gjerder. Innledere er Håvard Haugnes hos Statsforvalteren og Yngvild Bildøy Lillås hos Øyer kommune

Publisert 08.02.2022

Webinaret vil ha en praktisk tilnærming og være tredelt:

  1. Søknadsplikt og reglene om gjerder i byggesaksdelen
  2. Hva man kan bestemme om gjerder gjennom plan
  3. Ulovlighetsoppfølging av gjerder

Praktisk gjennomgang av et større prosjekt i Øyer kommune

Knyttet opp mot forvaltningskrav om forutsigbarhet, forholdsmessighet og likebehandling

Opptak av webinaret finner du her

 

Dato:
18. mars 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innland og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Arealplanleggere og byggesaksbehandlere