Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Dato:
22. november 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor/kommuner i Innlandet, Rogaland og Vestfold og Telemark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Hvordan lede og jobbe i et tilskuddsprosjekt?

Vi fordyper oss i noen områder knyttet til forankring, støtte i prosjekt og utarbeidelse av planer.

Publisert 18.10.2021

Formål med samlingen:

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. Dette kurset er det andre av flere kurs/samlinger vi planlegger å tilby samme målgruppe. Tema framover vil variere. Vi håper også å bidra til at dere danner nettverk på tvers av Nav-kontor og fylker.

Om kursholder og kurset 22.11.21:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Program: 

Prosjekter – forankring, planlegging, oppfølgning og samhandling

Webinaret er en forlengelse av opplegget som ble gjennomført den 24.september og vil gå nærmere inn på noen temaer. Etter en kort gjenoppfriskning blir følgende temaer behandlet:

  • Forankring – Viktigheten av at prosjektet forankres i organisasjonen, hvilke utfordringer gjør seg gjerne gjeldende og hvordan skal dette kunne gjøres.
  • Fra midler innvilget til handling – Utforming av mål, milepæler og planer som skal gi et godt grunnlag for gjennomføring av prosjekt.
  • Holde kursen – legge planer til grunn, men legge til rette for å kunne håndtere endringer og justeringer.
  • Samhandling og involvering – Prosjekter er ingen øde øy og berører mange. Hvordan skal en i prosjektet forholde seg til involvering og samarbeid.

Det legges til grunn en gjennomføring av webinaret et opplegg med faglige presentasjoner av temaer og bruk av individuelle oppgaver, gruppediskusjoner og noe i plenum. 

Det faglige innholdet vil være basert på boken «Prosjektveilederen – for deg som vil skape verdi» (2017) av Anne Live Vaagaasar og Torgeir Skyttermoen. 

Praktisk informasjon:
Webinaret vil foregå på den digitale plattformen Microsoft Teams. Dersom pågangen blir større enn Teams kan håndtere, forbeholder vi oss retten til å gjøre justeringer slik at alle Nav-kontor som mottar tilskudd får delta.

Påmelding nederst på denne siden.

Påmelding fra alle tre fylker skal skje på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet. Kurset er gratis.

NB! Dette webinaret er også åpent for dere som ikke jobber i Nav-kontoret. Mange Nav-kontor samarbeider tett med andre deler av kommunen, og dere er også hjertelig velkomne. Under påmeldingspunktet "Nav-kontor" skriver dere bare kommunen dere jobber i.

Frist for påmelding er 16. november 2021.

Dersom du mottar en bekreftelse pr. e-post etter påmelding, så er du registrert. OBS! Pass på at e-postadressen din er riktig. Lenken kommer ikke fram om vi har feil e-postadresse.

Du vil få tilsendt en lenke til deltakelse på Teams senest 21. november kl. 12.00. Denne lenken vil komme fra Statsforvalteren i Rogaland.

Dato:
22. november 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor/kommuner i Innlandet, Rogaland og Vestfold og Telemark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Kontaktpersonar