Webinar i plan- og byggesak: Planendring etter en enklere prosess

Dato:
5. november 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene

Webinaret vil ha en praktisk tilnærming rettet mot arealplanleggere i kommunene. Tema denne gangen er «Planendring etter en enklere prosess» – på folkemunne kalt «mindre endring». Innleder er Magne Djup v/ Juridisk enhet

Publisert 15.10.2021

Webinaret vil ha en praktisk tilnærming rettet mot arealplanleggere i kommunene. Hensikten er å bygge videre på webinaret av 23. oktober 2020 (v/ Fredrik Holth, NMBU), som hadde en mer teoretisk gjennomgang av reglene.

Vi kommer til å gi veiledning om hvordan bestemmelsen kan anvendes og bruke eksempler fra konkrete saker. Vi vil også trekke fram lovgivers intensjon med bestemmelsen og drøfte hvordan planendring med fordel kan benyttes framfor dispensasjon.

Det vil bli satt av god tid til spørsmål.

Her kan du se opptak av webinaret

Dato:
5. november 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene

Kontaktpersonar