Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Dato:
2. september 2021 10:00 - 15:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Personer som arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (f.eks. bolig, rus og psykisk helse), arbeider i barnevernstjenesten, arbeider med statlige tjenester og ytelser i Nav-kontoret, er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning, arbeider i rusinstitusjon, eller andre institusjoner med brukere som opplever økonomiske problemer, sosionomer i sykehus, flyktningtjenesten.

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning.

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?

Publisert 18.06.2021

 

Hvilken nytteverdi har det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i Nav-kontoret, og ansatte i Nav-kontorene, samt ansatte i tjenester som samhandler med Nav-kontoret, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. Du vil ha nytte av dette kurset, selv om bruker ikke kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.

Målet med dette kurset er at du etter endt kurs skal ha kunnskap nok til å kunne

 • avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver.
 • bistå med råd og veiledning
 • henvise personer som trenger det til å ta kontakt med Nav for å få økonomisk rådgivning

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning». Dette kurset blir ikke gjennomført i år, men muligens neste år.

Dette er kurset for deg som:

 • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (f.eks. bolig, rus og psykisk helse).
 • Arbeider i barnevernstjenesten.
 • Arbeider med statlige tjenester og ytelser i Nav-kontoret.
 • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.
 • Arbeider i rusinstitusjon, eller andre institusjoner med brukere som opplever økonomiske problemer
 • Sosionomer i sykehus
 • Flyktningetjenesten

Listen er ikke uttømmende.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Å kunne forebygge økonomiske problemer
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekke brukere som har økonomiske bekymringer eller problemer.
 • Økt bevissthet om hva økonomiske problemer kan medføre.
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal få økonomisk rådgiving.
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk.

 

Påmeldingsfrist: 27.08.21.

Påmeldingsskjema ligger nederst på denne siden.

Vær nøye med at e-post-adresse blir riktig, da invitasjonen til Teams-møtet er avhengig av riktig adresse.  Eventuelt avbud meldes på e-post til fmoprim@statsforvalteren.no.

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis. Påmeldte vil få tilsendt lenken for Teamsmøtet.

Eventuelle spørsmål/avklaringer kan rettes til Unn Aasterud på fmopuaa@statsforvalteren.no.

Velkommen!

 

 

Dato:
2. september 2021 10:00 - 15:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Personer som arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (f.eks. bolig, rus og psykisk helse), arbeider i barnevernstjenesten, arbeider med statlige tjenester og ytelser i Nav-kontoret, er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning, arbeider i rusinstitusjon, eller andre institusjoner med brukere som opplever økonomiske problemer, sosionomer i sykehus, flyktningtjenesten.