Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen

Dato:
16. april 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune fortsetter vårens webinarserie. Tema denne gangen er «Erfaringer fra klagesaksbehandlingen». 

Publisert 09.04.2021

Innledere er David Larsen og Håvard Haugnes v/ Juridisk enhet hos Statsforvalteren.

Webinaret vil ha en praktisk tilnærming til saksbehandlere hos kommunen, som jobber med plan- og byggesaker. Innlederne kommer til å redegjøre overordnet for rolleforståelse og hvordan vi jobber med klagene. Vi tar utgangspunkt i klagesaker fra de siste par årene og tar opp gjennomgående feil, der det er forbedringspotensial. Vi vil selvfølgelig også trekke fram det kommunene normalt er gode på og illustrere det med eksempler. Hensikten er å gi praktiske tips og råd for gjennomføring av kommunens klagebehandling – og også hvordan man kan forebygge at vedtakene blir påklaget.

Det er satt av god tid til spørsmål.

Håper så mange som mulig ønsker å følge webinaret. Her er lenke til webinaret

Opptak vil bli lagt ut i ettertid.

Dato:
16. april 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene