Digital klimakonferanse

Dato:
14. oktober 2020 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet

Hovedtema på konferansen:

  • Verktøy for kommunenes klimaarbeid
  • Grønn omstilling, herunder sirkulærøkonomi
Publisert 01.07.2020

Program

Foredragene ligger som pdf-dokumenter under hvert tema.

 

09.00 Velkommen

v/fylkesmann Knut Storberget.

 

09.10 Verktøy for kommunenes arbeid med å kutte klimagassutslipp

Her får du bl.a. informasjon om hvordan du kan beregne effekten av å innføre ulike klimatiltak i din kommune og kommuneretta klima-webinarer.

v/Lise Kristin Svenning Jensen, sjefingeniør, Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet.

 

09.40 Grønn omstilling i Innlandet

Vi er midt i det grønne skiftet. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter legger strategier, vedtar programmer og innfører tiltak og virkemidler for det grønne skiftet. EU har denne satsingen som en av de aller viktigste grepene for utviklingen i Europa framover. Innlegget kommer til å ta for seg hvilke føringer regionalt nivå jobber innenfor og hva dette kan bety av muligheter for oss lokalt i Innlandet.

v/Kjell Joar Rognstad, aavdelingsdirektør, Fylkesmannen i Innlandet og Espen Granberg Johnsen, Prosjektleder BioValley, Innlandet fylkeskommune.

 

10.10 Klimapartner Innlandet

Klimaparner Innlandet er et privat-offentlig samarbeid der også kommunene kan delta. Partnerskapet i Innlandet er nå i oppstarten og skal styrke arbeidet med å nå målene om et lavutslippssamfunn.

v/Amund Hagen Kristiansen, Prosjektleder, avd. for samfunnsutvikling, Innlandet fylkeskommune.

 

10.30 Pause

 

10.45 Omstilling til lavutslippssamfunnet – kommunenes rolle og muligheter

Om behovet for omstilling og hva det kan bety for kommunene. Hva skal til for at kommunene skal lykkes i arbeidet med lokal omstilling?

v/Hege Westskog, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

 

11.10 Bærekraftig matproduksjon og innovasjon i landbruket

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Kristiane Haug Berg skal orientere om bærekraftig matproduksjon og innovasjon i landbruket.

v/Kristiane Haug Berg, Daglig leder, NCE Heidner Biocluster

 

11.30 Grønn omstilling - Kommunens samarbeid med næringslivet

Gjøvik kommune deler sine erfaringer om samarbeid med næringslivet og andre.

v/Henrik Brennhaugen Jakobsen, Klima- og miljørådgiver, Gjøvik kommune.

 

11.50 Pause

 

12.15 Regjeringens arbeid med nasjonal strategi for sirkulærøkonomi

Regjeringen har varslet at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Klima- og miljødepartementet orienterer her om det pågående arbeidet med strategien.

v/Carl Frederik Kontny, Førstekonsulent, Avfall- og marin forsøplingsseksjonen, Klima- og miljødepartementet.

 

12.30 Solørs arbeid med sirkulærøkonomi

Våler deler sine erfaringer om Solør-kommunenes samarbeid med næringslivet og andre.

v/Arild Lande, Næringssjef, Våler kommune.

 

13.00 Pause

 

13.10 Sirkulas arbeid i det grønne skiftet

Om arbeidet med prosjekt fra kretsløpsparken. Hvorfor satser de på ombruk og hvorfor har Sirkula valgt akkurat denne løsningen. I tillegg får vi høre om konseptbutikkene på Gålåsholmen som er det første av sitt slag i Norge.

v/Grethe Olsbye, Administrerende direktør og Maria Sætersdal Remøe, konseptutvikler ombruk, begge Sirkula.

 

13.50 Avslutning

v/ Jørn Karlsen, Fagdirektør, Areal- og klimaseksjonen, Fylkesmannen i Innlandet.

Dato:
14. oktober 2020 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet

Kontaktpersonar