Trygghetssirkelen som veikart til å se barnet/eleven innenfra - Webinar

Dato:
4. september 2020 09:00 - 15:30
Stad:
Nettbasert - Lukket digital streaming
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage og skolemiljø og andre ansatte i barnehage, skole og PPT.

Lukket webinar om Trygghetssirkelen ved Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Publisert 30.06.2020

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister og er ledere for Tilknytningspsykologene. De er distributør og kursholdere for Circle og Security international. De holder foredrag og har gitt ut flere bøker, blant annet «Se barnet innenfra - hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen» og «Se eleven innenfra - Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet»

Dagen vil gi en innføring i kjernebegrepene i Trygghetssirkelen. Hvordan modellen kan være til hjelp for ansatte i barnehage og skole i de hverdagslige øyeblikkene med ulike barn i ulike situasjoner, men også i møte med foreldrene. 

Grunnet koronapandemien vil fagdagen foregå digitalt. Det vil settes av tid til refleksjon/gruppearbeid og mulighet for å stille spørsmål i chat. For å få tilsendt link til webinaret man må registrere seg som deltaker i påmeldingsskjemaet under.

 

Dato:
4. september 2020 09:00 - 15:30
Stad:
Nettbasert - Lukket digital streaming
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage og skolemiljø og andre ansatte i barnehage, skole og PPT.