Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Knut Storberget ønsker forsamlingen under Treffpunkt Innlandet velkommen.
Årets Treffpunkt Innlandet fant sted på Hamar. Statsforvalter Knut Storberget ønsket velkommen. Foto: Kristina Skamsar.

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.

Publisert 27.04.2023

Treffpunkt Innlandet er en møteplass for stortingsrepresentantene fra Hedmark og Oppland og kommunene i Innlandet ved ordførere og kommunedirektørene. Vi inviterer andre med avhengig av hvilke temaer vi skal diskutere. Arrangør er Statsforvalteren i Innlandet og KS Innlandet. Tema i år var utenforskap, og Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget åpnet møtet med en oppfordring om å se på de som står utenfor utdanning og arbeidsliv som en ressurs.

— Mange unge mennesker i Innlandet står utenfor utdanning og arbeidsliv. Vi må se potensialet i disse menneskene. Ressurser hos den enkelte kommer godt til syne når de får muligheter til å delta i arbeidslivet. Vi er mange her i dag som har gode strategier og ideer for å gjøre noe med utenforskap, og som kan bygge Innlandet sterkere fremover, avsluttet Storberget.

Statistikk

Statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, ga en grundig innføring i det NAV vet om utfordringer med utenforskap i Innlandet. Han snakket også om muligheter og håp. Se filmen under:

Tiltak som gir håp

Det er flere gode arbeidsformer i Innlandet som på hver sin måte bidrar til å redusere utenforskap. Hamar kommune har etablert noe de kaller familiekoordinatorer for å bistå familier med sammensatte utfordringer. Hanne Sofie Holmen som er Nav leder snakket om det. Hennes innlegg fremhevet viktigheten av at alle fagenheter har en rolle i å ivareta barn og unges interesser og løftet også frem viktigheten av å se familien som helhet. Til slutt oppfordret Holmen; 

– Vi har i flere år lært «spør meg om barna mine». Jeg håper vi også kan få til «spør meg om foreldrene mine» for at vi skal kunne gi støtte til familier som en enhet.

Siv Stuedal Sjøvold, kommunedirektør Tolga, fortalte om hvordan de arbeider for å få unge sårbare tidlig ut i jobb. Lars Isachsen Jemterud i fra Valdres fortalte om Garasjin som er et mekkeverksted for ungdom i Aurdal. Verkstedet fungerer som en møteplass, ikke bare for mekking, men også som et sted der unge kan ta opp vanskelig tema.

Her er presentasjonen til Ulf Andersen som sier noe om utfordringer med utenforskap.

Panelsamtale mellom stortingsrepresentanter under Treffpunkt Innlandet.
Panelsamtalen under Treffpunkt Innlandet skapte engasjement. Foto: Kristina Skamsar.

Panelsamtale og innspill

På møtet var det også satt av tid til en panelsamtale med ordførere og stortingsrepresentanter. De diskuterte hva vi kan gjøre framover. Dette engasjerte både panelet og salen. Mange gode refleksjoner og innspill ble gitt. Hvordan sørger vi for at ulike ordninger blir sett i sammenheng til beste for brukeren. Vi er mange hjelpere som må samarbeide for å klare oppgavene. Kommunene har et klart definert ansvar, men vi er avhengig av at staten og de frivillige deltar. Vi må ha fleksibilitet slik at vi sammen kan møte brukerne, uten gråsoner. 

Stå i det over tid

Merete Myhre Moen, styreleder i KS Innlandet, oppsummerte dagen med at utenforskap er et sammensatt tema som ikke har raske løsninger eller fasitsvar. Skal vi finne løsninger, sa hun, må vi både jobbe sammen og hver for oss. Vi må dele erfaringer og tenke langsiktig, og vi må tåle å stå i det over tid.