Samordning av statlige tilsyn i kommunesektoren

Tilsynskalenderen for 2021 er spikret. Statlige etater har meldt om 118 tilsyn i Innlandet. I tillegg har kommunene meldt inn 29 forvaltningsrevisjoner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.02.2021

Statsforvalteren har samordningsansvaret for de statlige tilsynene i kommunene og fylkeskommunene etter den nye kommuneloven. Informasjon om hvilke statlige tilsyn hver kommune skal ha i 2021, ligger nå åpent på nettsida tilsynskalender.fylkesmannen.no/. Når et tilsyn er sluttført og rapporten er skrevet, vil også den bli lagt ut her.

Statsforvalteren i Innlandet planlegger en digital tilsynskonferanse i mars/april og en i september/oktober. Målgruppen her er representanter fra kommunene (kommunedirektører, kontrollutvalgsleder/sekretærer) og statlige tilsynsmyndigheter. Hovedformålet med tilsynskonferansene er å lære av hverandre for å få mer ut av hvert tilsyn og dermed få bedre tjenester og sikre en god rettssikkerhet for innbyggerne i Innlandet.

Disse etatene er med på samordningen foreløpig:

  • Arkivverket
  • Arbeidstilsynet
  • Statens kartverk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.