Gran er viktig for Innlandet

21. april skal kommunestyret i Gran behandle spørsmålet om fylkestilhørighet. Statsforvalteren har blitt bedt om å uttale seg.

Publisert 13.04.2022

Gran kommune er stor i Innlandssammenheng og har en sentral rolle gjennom sin plassering i å forankre Innlandet både mot Ringerike og Oslo-regionen. En styrking av Akershus på bekostning av Innlandet vil etter vårt syn svekke Innlandets mulighet for å bli et sterkt tyngdepunkt nord for Oslo/Akershus. Statsforvalteren anerkjenner Gran sitt ønske om å vurdere et fylkesbytte, samtidig er vår vurdering at Gran er viktig for Innlandet.

Hadelandskommunene

Gran tilhører bo- og arbeidsmarkedsregion Oslo/Bærum, Hadelandsidentiteten er sterk (bekreftet av spørreundersøkelse gjennomført i mars 2022), og kommunen har utviklet mer samarbeid sørover mot Nittedal og vestover med Ringerike, enn de har nordover. Utviklingen av infrastrukturen sørover og avstanden til regionsenteret i Akershus forsterker kommunens tilhørighet til Akershus. Samarbeidet mellom de tre Hadelandskommunene har fortsatt etter fylkesbyttet til Jevnaker og Lunner, men innen enkelte områder er det mer krevende å måtte forholde seg til to Statsforvaltere enn en. For kommunen er det derfor mye som taler for endret fylkestilhørighet.

Regionalt tyngdepunkt nordover

Innlandet vil på sin side miste en folkerik kommune. Det betyr en svekkelse av fylket som et regionalt tyngdepunkt nord for Oslo. Organiseringen av beredskapsarbeidet vil by på utfordringer ved et eventuelt fylkesbytte, tilsvarende for organiseringen av regional stat. Utfordringene med å forholde seg til flere embeter vurderes å være av en byråkratisk karakter som kan løses.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.