Høring – Bevaring av verdifull natur - Utvidelse av Fokstumyra naturreservat

Høyringsfrist:
20. juni 2024 23:59
Landskapsfoto av skog, myr, vann, fjell og blå himmel
Foto: Thor Østby.

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for utvidelse av Fokstumyra naturreservat i Innlandet. Høringsfristen er 20. juni 2024.

Publisert 24.04.2024

Områdene som er sendt på høring er følgende:

  1. Utvidelse av Fokstumyra naturreservat i Dovre kommune, ca. 531 dekar nytt areal.

Nærmere informasjon kan leses i vedlagte dokumenter i høyremenyen. 

Uttalelser kan sendes inn gjennom skjemaet på denne siden, via post til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller på e-post til: sfinpost@statsforvalteren.no.