Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1. juni 2021 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen på Reinsvoll. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.01.2021

Medlemmene oppnevnes for fire år. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonene i oppnevningsperioden. Det foreligger forslag til ny tvangsbegrensingslov. Det gis godtgjøring for vervet.

Søknadsfrist 15.02.2021. Tiltredelse 1.06.2021.

Ønsker du å vite mer om hva disse vervene innebærer, ta kontakt med adv. Elisabeth Bendixen, nåværende leder, tlf 481 27 088 eller fylkeslege Harald Vallgårda tlf 625 51 382.

Søknad vedlagt cv med dokumenterte opplysninger om kompetanse, og referanser, sendes Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding via vår hjemmeside,  les mer her.  

Kontrollkommisjonens oppgaver

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Her kan du lese mer om kontrollkommisjonens oppgaver.

Krav til kvalifikasjoner:

  • Leder/varaleder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
  • Leder/varaleder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

Opplæring: Ved behov kan de som ansettes være med å hospitere i andre kommisjoner.

Omfang: Ca. 30 møtedager pr. år. Leder vil i tillegg bruke tid til for/etterarbeid/andre møter.

Krav til habilitet

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og varaleder:
a) jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen
b) advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.