Tilsyn med legemiddelhåndtering på Gimle sykehjem i Vestre Toten

Statsforvalterens tilsynsteam sammen med ledere, farmasøyt og helsepersonell i Vestre Toten kommune. Foto: Gro Opsahl Fallingen

Vi snakket med mange dyktige og engasjerte fagfolk og ledere, i tillegg til pasienter og pårørende. Det er alltid nyttig og givende å møtes.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.11.2022

Vi har et felles mål - å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til pasientene. Resultatet fra tilsynet vil publiseres i en rapport.

Kontaktpersonar