Fagdag demensnettverket Innlandet

Foto: PublicDomainPicturs/Pixabay.com.

Demensnettverket Innlandet gjennomførte årets første samling 3.mai 2023. Denne samlingen var digital og hadde som tema; Hvordan planlegger vi for fremtidens demensomsorg?

Publisert 12.05.2023

KS hadde innlegg om helsepersonellkommisjonen NOU: tid for handling. I tillegg fikk vi innlegg fra Ringsaker kommune om hvordan de jobber med demensomsorgen i kommunen. Demensnettverket Innlandet skal også være en arena for erfaringsutveksling mellom kommunene slik at det ble satt av tid til dette også.

Samlingen ble avsluttet med ønsker for neste møte som er 5.oktober og et innslag fra slampoeten Tara om pårørendearbeid.

Se opptak av innlegget