Flere tilskuddsordninger får tidligere søknadsfrist for 2023

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022. Det bemerkes at dette gjelder tilskuddsordninger som Helsedirektoratet forvalter direkte – ikke de som forvaltes av Statsforvalteren.

Publisert 01.09.2022

Den nye søknadsfristen for 2023 vil gjelde for mange av tilskuddsordningene rettet mot blant annet organisasjoner og stiftelser hvor det er konkurranse om midlene.

Utvalgte tilskuddsordninger vil også få et nytt og tilpasset søknadsskjema i en ny søknadsportal. Helsedirektoratet vil komme med mer informasjon om dette senere.

Helsedirektoratet gjør endringen for å kunne gjennomgå søknader, sende ut vedtaksbrev og utbetale tilskudd så tidlig som mulig.

Les mer om den endrede søknadsfristen på Helsedirektoratets nettside her. På denne siden finnes også oversikt over hvilke tilskuddsordninger som omfattes av endringen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.