Fagdag om velferdsteknologi vel gjennomført på Lillehammer

Rundt 120 personer deltok på fagdagen på Lillehammer den 10.mai. Deltagerne var prosjektledere, ledere, på alle nivåer, ikt og andre som arbeider med velferdsteknologi i kommunene. Fra 2024 skal velferdsteknologi leveres på lik linje med andre tjenester. Kommunens avdelinger må samarbeide på tvers og involvere de som skal drifte og utføre tjenesten, samt administrativ ledelse og politikere.  

Publisert 17.06.2022

Fagdagen var et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, og Undervisningssykehjemmet - USHT Innlandet.  Statsforvalteren skal bistå Nasjonalt velfersdteknologiprogram i arbeidet med å gjøre velfersdteknologi kjent og implementert i kommunenes tjenestemodeller, samt i samarbeid med USHT bistå til å heve kompetansen i tjenesten på behandling av personopplysninger ved bruk av velfersdteknologi. USHT skal bidra til å styrke kvaliteten i helse og omsorgstjenestene gjennom fag og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer, deriblant velfersdteknologi.

Temaene på fagdagen omhandlet kommunal sektors ambisjoner for de nærmeste årene for e-helse og velfersdteknologi, velferdsteknologisk knutepunkt og gevinstrealisering. Sør-Odal presenterte hvordan de systematisk hadde arbeidet med implementeringer av velfersdteknologi, og hvordan de ved bruk av ulike måleindikatorer synliggjør både kvalitative og kvantitative gevinster.  Videre var felles kommunal journal et tema, samt gjennomgang av jurist om  de rettslige rammerneved bruk av velfersdteknologi. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.