Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.

Publisert 10.09.2021

Det bør fortsatt være økt årvåkenhet for å redusere risikoen for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med SARS-CoV-2. I sykehjem hvor mange beboere har høy alder, underliggende sykdom og kognitiv svikt, er risiko for alvorlig forløp av covid-19 høy. Vaksiner og gjennomgått infeksjon reduserer risiko for både covid-19 og smittespredning, men det vil aldri være nullrisiko for smitte.

Også full- og delvaksinerte kan bli smittet og smitte andre

Også vaksinerte kan teste positivt for covid-19 og være smitteførende. Covid -forskriften § 4 gir unntak for smittekarantene for nærkontakter som er fullvaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller er delvaksinert. Det er ingen særregler for helsepersonell. Dette innebærer at helsepersonell kan dra på jobb dersom de fyller vilkårene for unntak fra smittekarantene.

Etter eksponering bør det alltid være lav terskel for testing av ansatte og pasienter/beboere i helsetjenesten.

Folkehelseinstituttet opplyser at omtrent 30% av de smittede med SARS-CoV-2 er uten symptomer. Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent.

– Vi ser nå at det oppstår smittetilfeller blant pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenester i Innlandet. Kommunene må foreta løpende risikovurderinger for å beskytte uvaksinerte og sårbare pasientgrupper, og ansatte, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Ansattes vaksinasjonsstatus

Arbeidsgiver kan etterspørre vaksinasjonsstatus når dette er nødvendig for at arbeidstaker kan utføre arbeidet forsvarlig. I situasjoner der arbeidsgiver vurderer at helsepersonell med pasientkontakt bør være vaksinert mot bestemte smittsomme sykdommer for å forhindre at pasienter utsettes for uforsvarlig smitterisiko, kan vaksinasjonsstatus være en nødvendig helseopplysning som arbeidsgiver kan innhente.

– Helsepersonell plikter ikke å opplyse om vaksinasjonsstatus, men arbeidsgiver kan be om slike opplysninger. Dersom den den ansatte ikke ønsker å gi den forespurte informasjonen, bør arbeidsgiver anse den ansatte som ikke-vaksinert, sier Westrum.

Risikovurdering og tiltaksvurdering

Virksomhetene skal ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt, utvikle rutiner, evaluere og sørge for korrigerende tiltak for å kunne gi faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

I Folkehelseinstituttets retningslinjer og råd under pandemien for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, er tiltak overfor «beskyttende» og «ubeskyttede» beboere/tjenestemottakere, og overfor «beskyttede» og «ubeskyttede» ansatte, omtalt.

Seniorrådgiver Knut Erlend Bergan i Helsedirektoratet uttaler at

«kommunen selv er ansvarlig for å sikre at tjenestene de yter er forsvarlige, og kan derfor treffe egne tiltak for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Det innebærer at det er en viss adgang til et strengere smittevern enn det forskriften bestemmer. Det kan tenkes gode grunner til dette, f.eks. dersom det er snakk om pasientkontakt med pasienter som er særskilt sårbare for smitte.»

– Ledelsen må sørge for at infeksjonskontrollprogram og smittevernplaner er oppdatert, kjent og etterlevd av de ansatte, sier ass. fylkeslege Westrum.