Ny veileder om massetesting i kommunene

Mann testes for covid-19.
Mann testes for covid-19. Foto: lukasmilan/Pixabay.com.

Smittetallene er fremdeles høye flere steder i landet. Massetesting er et viktig virkemiddel for å oppdage smitte tidlig. Helsedirektoratet har publisert ny veileder til kommunene.

Publisert 27.04.2021

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa på pressekonferanse torsdag 22. april at massetesting var ett av de viktige virkemidlene i tiden fremover for å holde smitten nede. Det anbefales at kommunene utfører jevnlig massetesting av prioriterte grupper i områder med moderat til høy smitte. Barn og unge skal prioriteres.

Massetesting innebærer å teste en gruppe jevnlig. Målet er å holde barnehager, skoler, høyskoler og universiteter åpne selv om det er mye smitte i samfunnet rundt.

Ved å teste studenter, elever og foresatte kan kommunen oppdage smitte tidlig, iverksette tiltak for å hindre spredning, og dermed unngå å måtte stenge skoler og barnehager. Massetesting gir ifølge Helsedirektoratet en stor gevinst der man kan stoppe smitten før den sprer seg; man kan teste mange mennesker ofte, og man får raskt svar.

Veilederen fra Helsedirektoratet og FHI gir råd for hvordan kommunene bør gjennomføre arbeidet. Det gis instrukser om hvordan planleggingen og gjennomføringen av jevnlig massetesting kan foregå i kommunene, og inkluderer blant annet maler for informasjonsskriv til elever og foresatte.