Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Endelig tildeling av tilskudd - tiltakspakke sårbare eldre

Til sammen er det i høst tildelt ca. 33 millioner kroner til 12 frivillige organisasjoner og 41 kommuner for å legge til rette for aktiviteter, sosiale møter og trygge og smittevernsikre besøk i Innlandet.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 21.12.2020

Fylkesmannen i Innlandet har i høst tildelt midler til kommuner og frivillige organisasjoner i forbindelse med regjeringens tiltakspakke rettet mot sårbare eldre.

Oversikt over endelig tildeling kan ses under "lenker". Tilskuddet er tatt godt imot, og tiltak er satt i gang i mange kommuner. Vi ønsker alle lykke til med aktivitetene.