Leve hele livet

Fylkesmannen i Innlandet er gitt i oppdrag å koordinere det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen - Leve hele livet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2019

Støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland.

Arbeidet med reformen er organisert som prosjekt. Styringsgruppa består av representanter fra eldrerådene i Hedmark og Oppland, Sykehuset Innlandet, KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland og Fylkesmanenen. De har i dag hatt sitt første møte og lagt en plan for det videre arbeidet.

Det legges opp til en brev involvering av brukere, pårørende, ansatte og politikere, ulike organisasjoner og aktører innen helse og omsorg, folkehelse, kommuneplanlegging og ulike fagmiljøer.

I 2019 vil informasjon om- og spredning av reformen være i fokus. Vi vil blant annet invitere kommunene til dialogmøter hvor de kan komme med sine innspill til reformarbeidet og hva de ønsker at det regionale støtteapparatet skal bistå dem med.

Se her for mer informasjon om reformen.