Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Nå er det mulig å søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.03.2019

Fra 2020 er dette tilskuddet overført til fylkeskommunen. 

For mer informasjon: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/folkehelse/

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal:

• stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom