Nettverkssamling for ledere og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fylkesmanen er opptatt av å legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling, dialog og kompetanseheving som et ledd i å utvikle gode tjenester i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.05.2019

Fylkesmannen i Innlandet førte tilsyn med skolehelsetjenesten i tre kommuner i vår. 

Formålet med tilsynet med skolehelsetjenesten i kommuner i Innlandet var å bidra til kvalitetsforbedring, undersøke om kommunen styres/ledes på en måte som sikrer/gir elevene forsvarlige skolehelsetjenester og fremme læring.

Tema for tilsynet var helseundersøkelse, helsesamtale, helseinformasjon og undervisning i 1. til 7. klasse og koordinering av tjenester til «barn som bekymrer» som ytes fra flere enheter/tverrfaglig samarbeid.

Vi så ved tilsynet med skolehelsetjenesten i de tre kommunene vi hadde med, at skolehelsetjenesten ikke har tatt høyde for endrede forventninger i nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten, til medisinsk faglig kompetanse og skolelegens involvering i tjenesten. Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten gir føringer på hva som er god praksis. Dette ble påpekt og det førte til lovbrudd, som vil si at tjenesten ikke ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav.

Dette ble tema på vår nettverkssamling

For at tilsyn skal kunne bidra til læring også for kommuner som ikke er besøkt ble erfaring fra tilsynet tema på samlingen vi avholdte for ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten 21. mai.

Kristine Hartvedt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Trond Markestad, professor emeritus ved Universitetet i Bergen sa noe om Fremtidens helsestasjon – hvordan kan vi se den for oss? Legen sin rolle i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Foredraget omhandlet de endrede forventningene til medisinsk faglig kompetanse og skolelege, som er i de nasjonale faglige retningslinjene for skolehelsetjenesten som ble utgitt i 2017.

Trond Markestad deltok i arbeidsgruppen i arbeidet med å lage nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. Dette for å få avklaringer rundt det som nå er forventet av tjenesten, som tilsynet viser at tjenesten ikke har tatt høyde for.

I tillegg hadde vi fokus på helsestasjon for ungdom på nett, siste nytt om smittevern, dokumentasjon i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og doping som samfunnsproblem.

 

Kontaktpersonar

Dokument