Statusmøte i Bolig for Velferd Innlandet

Barn som holder på med putekrig

Onsdag 6. april ble det arrangert et statusmøte mellom den regionale operative gruppen og deres ledere.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.04.2022

Formålet med møtet var en orientering om status, samt forventningsavklaring og dialog.

Svein Holen, prosjektleder, informerte om hvordan samarbeidet er både mellom de regionale aktørene og med kommunene. Det ble også tatt opp boligpolitiske utfordringer i distriktskommuner.

Kort oppsummert:(status og veien videre)

  • Siden oppstart har flere kommuner sluttet seg til nettverket.
  • Vi jobber etter plan med aktivitets- og milepælsplan
  • Flere kommuner jobber godt med boligsosial planlegging eller plan for helhetlig boligpolitikk.
  • Flere temanettverk er i gang: Velferdslab Innlandet, Unge med boligutfordringer, Helhetlig boligplanlegging og Startlån.
  • Kommunenes store oppgaver med tilrettelegging av bo- og tjenestetilbud for Ukraina-flyktninger legger naturligvis beslag på «våre» nøkkelpersoner i kommunene.
  • Enkelte kommuner sliter fortsatt med å komme ut av startgropa, av ulike årsaker. Slik sett noe strekk i laget.
  • De kommunene som henger etter, trenger sterkere en-til-en oppfølging og/eller et opplæringsprogram for å komme videre. Det kan også være spesielt behov for hjelp med kunnskapsgrunnlaget.