Invitasjon og program kontaktpersonmøte 10. mai 2023

Foto av fuglekasse

Bolig for Velferd Innlandet inviterer til møte for kontaktpersoner 10. mai 2023.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.04.2023

Til denne samlingen må dere gjerne ta med dere 1-2 ekstra personer fra egen kommune.  Samlingen vil være på Herredshuset i Moelv.

Påmeldingsfrist: 2.mai (senest kl. 1200)

Påmeldingslenke: https://forms.office.com/e/5KLVRvK7va

Program for dagen: 

09:30: Mingling, kaffe/te og litt oppstartsmat

10:00: Velkommen og introduksjon av første tema, Statsforvalteren i Innlandet v/Bente

10:10: Ny boligsosial lov: Hva er dere i kommunene opptatt av?

I denne bolken blir det korte 5 minutters innlegg som oppspill til diskusjon i grupper. Formålet er å dele gode tips og drøfte utfordringer, og dermed få bistand i eget arbeid. Dere kan også melde opp tema dere ønsker at vi på regionalt nivå skal bringe videre. Innspill fra:

  • Innlandet fylkeskommune
  • Ringsaker kommune
  • Øystre Slidre kommune
  • Kongsvinger kommune
  • Nord-Aurdal kommune (under avklaring)
  • Hamar kommune

Gruppediskusjon ut fra temaene som har kommet fram og/eller andre ting deres kommuner er opptatt av og ønsker avklaringer og bistand til. Vi legger inn pause i økta.

12:00: Lunsj – inkludert mulighet for fagprat

12:45: Tilbakemelding i plenum etter gruppediskusjoner

13:15: Ringsaker kommune: Hva vi har gjort for å få med utbyggere,  inkludert litt om hva tilvisningsavtaler har betydd. 15 minutter v/Jeanette Marie Grindvold

Gruppediskusjon

14:00:  Pause

14:10:  Ønsker dere nettverk for å diskutere praktiske ting og utfordringer knyttet til tildeling av kommunalt disponert bolig og tjenesten etter ny boligsosial lov?

14:30: Korte nyhetssnutter fra regionale aktører i Bolig for Velferd Innlandet og mulighet for å stille spørsmål til oss.

15:00: Takk for i dag, og vel hjem!