Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2024

15. mars er fristen for barnehage- og skoleeiere til å bekrefte deltakelse i Utdanningsdirektoratet sitt søknadssystemet for vårsemesteret 2024.

Publisert 21.02.2024

Barnehage- og skoleeiere må bekrefte deltakelse på videreutdanning for vårsemesteret 2024 innen 15. mars. Bekreftelsene danner grunnlaget for utbetaling av midler. For private og statlige barnehager og skoler er det styrer og rektor som har rollen som barnehage- og skoleeier i søknadssystemet, og som har ansvar for å bekrefte deltakelse.

Dette gjelder følgende ordninger: 

Dersom dere har deltakere som har trukket seg, må dere også registrere dette. 

Få oversikt over deltakere og legg inn bekreftelse på at dine ansatte fortsatt studerer i søknadssystemet