Flere elever i Innlandet opplever mobbing i skolen

Barn sitter i en krok med hendene foran ansiktet
Foto: Pixabay.

Det viser tallene fra Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse for 2023. Innlandet følger den nasjonale trenden, både på 7. trinn og 10. trinn.

Publisert 23.01.2024

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gjennomføres, og er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre, for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen vil være med på å gi en indikasjon på hvordan skolehverdagen til elevene oppleves.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2023-24 for grunnskolen er nå tilgjengelig fra Udir på https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/elevundersokelsen/

Økning på landsbasis og i Innlandet

Andelen som blir mobbet er økende for 7. trinn, både i Innlandet og på landsbasis. I 2022-23 var andelen på landsbasis 9,9%, mens den i 2023-24 har økt til 12,8%. For Innlandet var andelen 10,6% i 2022-23, mens den økte til 12,5% i 2023-24.

For 10. trinn, er det også en økning i andelen mobbet, fra hhv 7,4% til 10,9 % på landsbasis, og fra 7,7% til 10,1% i Innlandet. 

Indikatoren «Mobbing på skolen» viser andelen av elever som opplever mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere. Tallene vises i prosent.

Portrett av dame
Aasa Gjestvang, avdelingsdirektør barnehage og opplæring hos Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

- Dette er en alvorlig utvikling. Elevene må være trygge for å lære. Det vil være behov for å styrke skolesektoren ytterligere, slik at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Samtidig har vi alle i Innlandet et stort ansvar for å være inkluderende i våre lokalmiljø, sier utdanningsdirektør Aasa Gjestvang.

Tall fra Innlandskommunene

Tabellen under gir en oversikt over de offentlige resultatene fra Elevundersøkelsen, og viser andelen mobbet i kommunen fordelt på 7. og 10. trinn for kommunene i Innlandet i 2023-2024. Prikken indikerer at resultatene er unntatt offentligheten på grunn av personvernhensyn. Tallene vises i prosent.

Kommune

Årstrinn

Mobbing på skolen

Landet

7 årstrinn

12,8

Landet

10 årstrinn

10,9

Innlandet

7 årstrinn

12,5

Innlandet

10 årstrinn

10,1

Alvdal kommune

7 årstrinn

*

Alvdal kommune

10 årstrinn

*

Dovre kommune

7  årstrinn

*

Dovre kommune

10  årstrinn

*

Eidskog kommune

7  årstrinn

*

Eidskog kommune

10  årstrinn

18,8

Elverum kommune

7  årstrinn

11,3

Elverum kommune

10  årstrinn

6,2

Engerdal kommune

7  årstrinn

*

Engerdal kommune

10  årstrinn

0

Etnedal kommune

7  årstrinn

*

Etnedal kommune

10  årstrinn

0

Folldal kommune

7  årstrinn

*

Folldal kommune

10  årstrinn

*

Gausdal kommune

7  årstrinn

14,9

Gausdal kommune

10  årstrinn

7,5

Gjøvik kommune

7  årstrinn

14

Gjøvik kommune

10  årstrinn

12,1

Gran kommune

7  årstrinn

10,4

Gran kommune

10  årstrinn

6,8

Grue kommune

7  årstrinn

*

Grue kommune

10  årstrinn

*

Hamar kommune

7  årstrinn

11,4

Hamar kommune

10  årstrinn

13,1

Kongsvinger kommune

7  årstrinn

11,8

Kongsvinger kommune

10  årstrinn

5,4

Lesja kommune

7  årstrinn

*

Lesja kommune

10  årstrinn

*

Lillehammer kommune

7  årstrinn

11,8

Lillehammer kommune

10  årstrinn

10,2

Lom kommune

7  årstrinn

0

Lom kommune

10  årstrinn

0

Løten kommune

7  årstrinn

16,4

Løten kommune

10  årstrinn

*

Nord-Aurdal kommune

7  årstrinn

*

Nord-Aurdal kommune

10  årstrinn

10

Nord-Fron kommune

7  årstrinn

16

Nord-Fron kommune

10  årstrinn

10,8

Nord-Odal kommune

7  årstrinn

23,1

Nord-Odal kommune

10  årstrinn

*

Nordre Land kommune

7  årstrinn

23,5

Nordre Land kommune

10  årstrinn

21,9

Os kommune

7  årstrinn

*

Os kommune

10  årstrinn

*

Rendalen kommune

7  årstrinn

*

Rendalen kommune

10  årstrinn

*

Ringebu kommune

7  årstrinn

*

Ringebu kommune

10  årstrinn

*

Ringsaker kommune

7  årstrinn

14,2

Ringsaker kommune

10  årstrinn

9,5

Sel kommune

7  årstrinn

16,7

Sel kommune

10  årstrinn

*

Skjåk kommune

7  årstrinn

*

Skjåk kommune

10  årstrinn

*

Stange kommune

7  årstrinn

11,2

Stange kommune

10  årstrinn

5,1

Stor-Elvdal kommune

7  årstrinn

*

Stor-Elvdal kommune

10  årstrinn

*

Søndre Land kommune

7  årstrinn

0

Søndre Land kommune

10  årstrinn

11,7

Sør-Aurdal kommune

7  årstrinn

*

Sør-Aurdal kommune

10  årstrinn

*

Sør-Fron kommune

7  årstrinn

20,7

Sør-Fron kommune

10  årstrinn

*

Sør-Odal kommune

7  årstrinn

18

Sør-Odal kommune

10  årstrinn

*

Tolga kommune

7  årstrinn

*

Tolga kommune

10  årstrinn

*

Trysil kommune

7  årstrinn

12,2

Trysil kommune

10  årstrinn

*

Tynset kommune

7  årstrinn

11

Tynset kommune

10  årstrinn

20,2

Vang kommune

7  årstrinn

58,8

Vang kommune

10  årstrinn

*

Vestre Slidre kommune

7  årstrinn

*

Vestre Slidre kommune

10  årstrinn

0

Vestre Toten kommune

7  årstrinn

7,4

Vestre Toten kommune

10  årstrinn

16,7

Vågå kommune

7  årstrinn

*

Vågå kommune

10  årstrinn

0

Våler kommune

7  årstrinn

*

Våler kommune

10  årstrinn

0

Østre Toten kommune

7  årstrinn

4,9

Østre Toten kommune

10  årstrinn

11,3

Øyer kommune

7  årstrinn

18,5

Øyer kommune

10  årstrinn

20

Øystre Slidre kommune

7  årstrinn

*

Øystre Slidre kommune

10  årstrinn

26,9

Åmot kommune

7  årstrinn

*

Åmot kommune

10  årstrinn

*

Åsnes kommune

7  årstrinn

13,2

Åsnes kommune

10  årstrinn

*

Skjermingsregler: For å ivareta elevens personvern, vil det også i år være resultater som er skjermet. Udir har imidlertid gjort noen endringer i skjermingsreglene: Visning av resultater og skjermingsregler (udir.no)

Skolene har en plikt til å følge opp

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven § 9 A –2 sier at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring». Dette gjelder alle elever i grunnskoler og videregående skoler.

Når en elev, av en eller annen grunn, opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, plikter skolen å sette inn tiltak mot dette. Aktivitetsplikten utløses ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen skal følge med, gripe inn, varsle og undersøke hvis de mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Skolen skal sette inn tiltak for å sørge for at elevene kan få det trygt, godt og mobbefritt, og samle tiltakene i en aktivitetsplan som følges opp.

Statsforvalteren i Innlandet sine tiltak

Statsforvalteren i Innlandet har blant annet utarbeidet to animasjonsfilmer om hva som ligger i elevens rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan Statsforvalteren jobber i skolemiljøsaker.
Animasjonsfilmene kan du se her.  

Kontaktpersonar