Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024

Illustrasjon av ulike spillbrikker som møtes
Bildet er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren i Innlandet inviterer skoleeiere og barnehagemyndighet i Innlandet til to-dagers samling på Scandic hotell Hamar, 11. - 12. september 2024.

Publisert 22.05.2024

Inkluderingens balensekunst, ny opplæringslov, barnehage og skolemiljø og ekspertgrupperapporten «Et jevnere utdanningsløp» er noen av temaene på samlingen. Vinner av Dronning Sonjas skolepris for 2023, Storhamar Videregående skole kommer for å dele sine erfaringer rundt det å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

Innholdet i øktene tilpasses i stor grad slik at det blir aktuelt for både skoleeier og barnehagemyndighet, samt fylkeskommunen. Det vil i tillegg gjennom hele samlingen være lagt opp til dialog, gruppeoppgaver og ideutveksling. Det vil også være ulike innslag og praksisfortellinger innimellom i programmet.

Inkluderingens balansekunst ved Marit Uthus 

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og leder for tiden det statlig finansierte prosjektet INCLUSCHOOL. I dette innlegget stiller hun spørsmålet om de i Norge har misforstått inkludering i skolen ved å tenke at spesialundervisningen står i veien for denne og derfor skal reduseres til et minimum. Hun utfordrer også ideen om at inkludering i ordinære klasserom er godt for alle elever alltid, og skisserer nye muligheter med det hun kaller inkluderingens balansekunst - mellom individ og fellesskap.

Presentasjon av «Et jevnere utdanningsløp» ved leder for ekspertgruppen, Katrine Vellesen Løken 

Kathrine Vellesen Løken er professor ved Norges handelshøyskole NHH. På NHH sine hjemmesider kan man lese at Katrine sine viktigste forskningsinteresser er tidlig investering i barn, og de langsiktige resultatene og effektene av ulike sosialpolitikker. Kathrine har siden høsten 2022 ledet ekspertgruppen som i februar leverte rapporten «Et jevnere utdanningsløp» 

Målet til ekspertgruppen har vært å foreslå tiltak som har til hensikt å påvirke barnas trivsel og helse, og deres faglige og sosioemosjonelle ferdigheter. Anbefalingene prioriterer tiltak som er sosialt utjevnende ved at de kan forventes i større grad å gagne svakt presterende elever fra familier med lavere sosioøkonomisk bakgrunn. 

Dronning Sonjas skolepris ved Storhammar videregående skole 

Dronning Sonjas skolepris deles ut hvert annet år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Hennes Majestet Dronningen. Storhammar videregående skole mottok denne i 2023. De presenterer hvordan de arbeider i praksis for å ivareta de momentene prisutdelingen bygger på. 

Andre tema for samlingen: ny opplæringslov, barnehage-og skolemiljø og redegjørelse om implementering av rammeplan for SFO. Det vil også bli kulturelle innslag underveis.

Målgruppe: Barnehagemyndighet og skoleeiere i Innlandet.

Statsforvalteren dekker deltakeravgift, kost og losji, inkludert middag onsdag kveld. 
Samlingen vil være et ypperlig møtepunkt for dialog mellom kommunene, og mellom kommuner og fylkeskommunen, og ikke minst mellom oss som jobber hos Statsforvalteren i innlandet og dere som jobber ute i sektor.
 

Detaljert program vil bli publisert snarlig.

Meld deg på samlingen og finn ytterligere informasjon ved å følge denne lenken:
Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024 | Statsforvalteren i Innlandet

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Foto: Bildet er hentet fra Regjeringen.no.