Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

På udir.no finner du en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.03.2020

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om: 

  • forventninger til elevenes opplæring
  • barn som ikke kan være hjemme: gjelder barn med særskilte omsorgsbehov og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon
  • foreldrebetaling til SFO
  • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

 

Elevenes skolemiljø 

Skolene skal strekke seg så langt som mulig for at elevene fortsatt skal få opplæring, selv om det er en ny og krevende situasjon for elevene og skolene. Det er viktig at skolene legger vekt på at elevene skal få et trygt og godt opplæringstilbud også i denne perioden. 

Skolene kan for eksempel oppfordre elevene til å vise omtanke for hverandre og snakke om hvordan de kan støtte hverandre ved å bruke digitale verktøy. Skolene bør ha fokus på hva lærerne kan gjøre for at alle i en klasse eller gruppe skal føle mestring og være inkludert i fellesskapet. Det er også viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.