Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Elev som sitter med mobiltelefonen i klasserommet
Bildet er hentet fra Pixabay

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet. 

Publisert 13.02.2024