Program, foredrag og videoopptak fra oppstartsmøte for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerte åpent oppstartsmøte om tiltaksplanen for villreinområdene på Bykle hotell 17. mars 2023. Møtet ble også strømmet digitalt.

Program for oppstartsmøtet finner du under sammen med lenke til foredragene som ble holdt på møtet. Du finner også lenke til videoopptak av møtet nederst.

Publisert 25.04.2023

PROGRAM

- - - - -

VIDEOPPTAK AV MØTET

Videoopptak av oppstartsmøte for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei.

Kontaktpersonar