Stans i gaupejakta

I rovviltregion 2 er kvotejakta på gaupe stanset. 

Publisert 16.02.2024, Sist endra 16.02.2024

I roviltregion 2 (som blant annet omfatter tidligere Aust-Agder fylke) er gaupejakta stanset i jaktområdene 1, 2, 3 og 4 på grunn av at alle hunngaupene i kvoten er felt.

I Agder gjelder dette :

  • Jaktområde 2 - kommunene Bykle og Valle 
  • Jaktområde 4 - kommunene Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner .

- - - - -

I kommunene i jaktområde 5 (kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand) er det kvotefri jakt ut jaktperioden (til og med 31. mars).