Infoskriv 11. august 2023

 • Landbrukets dag 11.–13. august
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august
 • Bli med på Arendalsuka 16. august
 • Workshop med NordGen 22. august
 • Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Informasjon om fugleinfluensa
 • Diverse oppdateringer om produksjonssvikt
 • Kommentar til tilbodet om brukarstøtte frå Landbrukets Dataflyt
Publisert 10.08.2023

Landbrukets dag 11.–13. august

Landbruksavdelingen deltar som vanlig med stand på Landbrukets dag på Evjemoen. I år fokuserer vi på beredskap mens fylkeskommunen vil dele telt med oss med prosjektet Matregion Agder.

Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august

Tirsdag 15. august kl. 16.00–18.30 inviterer Statsforvalteren til et Inn på tunet-seminar sammen med Norges Bondelag og IPT Norge: «Hvordan kan landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?» 

Une Tangen fra KS vil fokusere på hva utenforskap koster samfunnet, og fylkeslege Aase Aamland vil gi oss status for utenforskap i Agder. Vi får presentert gode eksempler fra landbruket. Ole Magne Omdal vil lede det hele.

Enkel servering. Velkommen til Arendal vgs. avd. Tyholmen!

Bli med på Arendalsuka 16. august

Onsdag 16. august er det flere landbruksrelaterte programtilbud. Statsforvalteren inviterer dere i kommunal landbruksforvaltning på morgenkaffe hos oss fra kl. 09.00. Ha gjerne «base» hos oss denne dagen!

Fra programmet:
Kl. 10.00: «Snakk om mat: forbruk og produksjon – innspill til bygging av matnasjonen Norge 2030», Aust-Agder museum og arkiv, foredragssalen KUBEN, Parkveien 16a.
Kl. 10.00: «Er saken biff? Skal vi slutte å spise krødt kjøtt for å redde kloden, lommebboka og helsa?», Thommesengården «Innerst i Pollen».
Kl. 10.00: «Verdiskaping på naturens premisser – hva kreves av norsk næringsliv?», «Deloitte-teltet», Kirkebakken 5.
Kl. 12.00: «Bærekraftig kostholdsråd: Må vi velge mellom matsikkerhet eller klima?», Barrique øl og vinstue.
Kl. 12.00: «Sirkulær mat – et viktig klimatiltak», Håpets katedral.
Kl. 12.30: «Gøy med skog!», TorvscenenKl. 13.00: «Roten til alt godt - er det på tide at norske bønder parkerer plogen?», Arendal kino, nede.
Kl. 15.00: «Mer husdyrfôr på egne ressurser», No9 CC Café.
Kl. 15.30: «Kan norsk landbruk tilby et liv verdt å leve?», Barrique øl og vinstue.

Sjekk hele programmet her: Program - Arendalsuka!

Workshop med NordGen 22. august

NordGen og Statsforvalteren i Agder inviterer til en workshop om lauvskog, treslagskifte, muligheter og utfordringer i skogbruket på Agder. Arrangementet foregår på engelsk.

Tid: Tirsdag 22. august, kl. 13.00–16.00.
Sted: Hos Statsforvalteren i Agder, Fløyveien 14, Arendal, kantina i 4.etg.  
Tema: Tree Species Shifts, Challenges and Future Prospects for Forestry in Agder.
Påmelding til Una Glende Janson innen fredag 18. august.

Se programmet i egen artikkel

Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret – frist 25. august

Som vanlig kjører Landbruksdirektoratet massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister også i år.

Se informasjonsskriv med plan etc.

Merk fristen 25. august for å oppdatere AR5.

Nytt i år:

 • Det er noen endringer i datoer, sjekk pkt. 1 for å se hvilke frister som gjelder i år.
 • Mange av meldingene etter oppdatering av arealtall er filtrert bort slik at det skal bli enklere å vurdere de som har faktisk betydning for arealtilskudd i jordbruket.

Oppdatering av arealtall samt informasjon i oversiktsfanen i Landbruksregisteret er uendret.

Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer.

Se egen oversiktsartikkel

Diverse oppdateringer om produksjonssvikt

 • Foretakene må sende ny melding i Agros dersom det i løpet av vekstsesongen oppstår en ny årsak til skade som kan gi ytterligere produksjonssvikt. Eksempel: Forsommertørke og senere flom på arealer i samme vekstgruppe.

 • Arealer med korn som er høstet som grønnfôr: Avling fra vekst nummer to skal ikke regnes med i skadeårets avling. Dette gjelder ikke bare raigras, men også beiting av stubbåker.

 • Opptaket fra teamsmøtet «informasjon og demonstrasjon av Agros for saksbehandlere innen ordningen tilskudd til produksjonssvikt» fra 7. juli er nå tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider. Dere finner opptaket under forvaltningssiden ved pålogging i AGROS.

Kommentar til tilbodet om brukarstøtte frå Landbrukets Dataflyt

Kommunane fekk ein e-post om brukarstøtte frå Landbrukets Dataflyt SA (Produsentregisteret) 12. juli. Der tilbyr dei kommunar hjelp til mellom anna å generera produsentnummer i Landbruksregisteret som ei betalingsteneste. Dette er berre eit tilbod, ikkje noko kommunane treng å ta imot.

Kommunane kan framleis generera produsentnummer ved å kobla bedrift (undereining, virksomhet) til landbrukseigedom (driftssenter), ev. oppretta uregistrert ID ("hobbyforetak") i Landbruksregisteret. Under jordbruksforvaltning finn du ei oppskrift:

Opprette produsentnummer – knytte foretak til driftssenter.

Statsforvaltaren i Agder rettleier framleis kommunane i Landbruksregisteret. Me sender mellom anna e-post til Einingsregisteret når deaktivert undereining skal gjenaktiverast.