Infoskriv 1. februar 2023

  • PT – endelig godkjenning
  • Ekstrautbetaling i PT til nye foretak
  • RMP og OBB – endelig godkjenning
  • RMP og OBB – endelige satser
  • Nydyrking – saksgang
  • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars
  • Autorisasjonskurs for plantevernmidler
  • Tilleggsautorisasjon for gnagermidler
  • Tildelingsbrevet kommer snart

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2023

PT – endelig godkjenning

Husk frist for endelig godkjenning (attestering) i RMP søndag 5. februar!

Hovedutbetalinga er 15. februar.

Oversikt over viktige datoer finner du i saksbhandlingsrundskrivet.

Ekstrautbetaling i PT til nye foretak

Foretak som ikke fikk produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2021, kan få beregnet ekstrautbetaling med grunnlag i vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.

17. februar26. februar kan kommunen fatte vedtak om ekstrautbetaling og sette sakene til endelig godkjent i eStil PT. Utbetalingen er planlagt til 3. mars.

Se e-post fra Landbruksdirektoratet 26. januar

RMP og OBB – endelig godkjenning

Husk frist for endelig godkjenning (attestering) i RMP 17. februar!

Fullstendig oversikt over viktige datoer finner du på side 5 i Rundskriv 1/2022 - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder 2022 – forvaltningsansvar og saksbehandling.

RMP og OBB – endelige satser

Vi har fastsatt endelige satser for RMP og OBB 2022. De fleste satsene økes med 8 % i forhold til foreløpige satser, med noen få unntak.

Les om disse og se tabell over forbruket i egen artikkel

Nydyrking – saksgang

Her er en veileder i kortversjon om saksgangen i nydyrkingssaker – fra SF miljø og landbruk. Vi har også lagt den i høyrekolonna under menypunktene jordbruksforvaltning og arealforvaltning og eiendomsjus.

Ansvarlige i miljøvernavdelingen er Eleanor Charnock og Marie Bjelland.

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars

Webinar torsdag 9. mars 2023 kl. 09.30–14.30.

Miljø- og klimautfordringer i landbruket belyses av landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Landbruksdirektoratet presenterer ferske analyser og fakta om rammebetingelsene i Norge og internasjonalt.

Mer informasjon og påmelding

Autorisasjonskurs for plantevernmidler

NLR Agder arrangerer flere autorisasjonskurs i perioden 27. februar–26. april.

Se egen artikkel

Tilleggsautorisasjonskurs for gnagermidler

NLR Agder arrangerer kurs i Kristiansand 12. april.

Se egen artikkel

Tildelingsbrevet kommer snart

Statsforvalteren regner med å sende ut brevet tildeling og forvaltning av økonomiske virkemidler i landbruket 2023 i neste uke. Vi venter bare på skogmidlene nå. I tillegg til å sende brevet til postmottak i kommunene, legger vi det ut under menypunktet for kommunal landbruksforvaltning, under dokumenter.