Opptak av webinar om ungskogpleie

Se Skogkurs sitt webinar 10. mai 2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.05.2022

Lenke til webinaret

Innledere og temaer

  • Aksel Granhus, forskningssjef NIBIO: Hva betyr ungskogpleie for skogbruket i klimasammenheng?
  • Anne Guri Kløvstad, skogkulturansvarlig Glommen Mjøsen Skog: Hva gjør næringsaktørene for å heve ungskogpleieaktiviteten? Hva betyr ungskogpleie for Glommen Mjøsen Skog sitt langsiktige bærekraftsarbeid?
  • Håvard Midtskogen, instruktør Skogkurs, ble dessverre forhindret fra å delta på webinaret. Hans foredrag om lønnsomhet ved ungskogpleie er filmet i etterkant.