Skogfond – veiledninger og lenker

Skogfondet består av midler skogeier plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Avsetning av skogfond er hjelmet i skogloven, og formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.05.2020

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra oppgjøret med skogeier og innbetaler dette til skogfondskontoen. Det skal minimum settes av 4 % og maksimum 40 % av bruttoverdien inn på eiendommens skogfondskonto. Pengene skal følge eiendommen og kan bare brukes til gitte investeringer i skogen. Når du får refundert penger fra skogfondskontoen, er det kun 15 % som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd.

Sjekk saldo på din skogfondkonto uten innlogging i Altinn.

Skjemaer, Landbruksdirektoratet

Veiledninger for skogfondskonto og melde inn tømmer

Hvordan administrere din egen skogfondskonto på nett. Videoer og informasjon om hvordan du logger deg inn og sender inn søknad om tilskudd og refusjonskrav til kommunen.

Rapportere småsalg og direktesalg av tømmer

Direkte innlogging for innmelding av tømmer gjennom Altinn

Skogkurs

Kort forklaring om skogfond og den økonomiske virkningen av skogfondet

Skogfondskalkulatoren

Regler og tips for avsetning og smart bruk av skogfond

Skogbeskatning – veileder 2019

Skogfond og skattemelding. Hjelpeskjema til skattemeldingen og for å vurdere om aktiviteten er «Skogbruk utenfor dette er næring» mm. 

Regelverk

Skoglova

Forskrift om skogfond