Landøyda – et økende problem

Landøydaplante på rosettstadiet.
Landøydaplante på rosettstadiet. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Planten er giftig for storfe og hest. Utbredelsen på Agder øker, og næringen gjør tiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2021

Tidligere var Landøyda først og fremst et problem i vestre del av Agder, men nå brer planten seg østover og innover i Agder. Og den dukker opp på stadig nye lokaliteter, særlig langs kysten.

Gir leverskader hos beitedyr

Hele planta er giftig og kan føre til kronisk leverskade på dyr som spiser den. Landøyda er spesielt farlig for hest og storfe. Ifølge Veterinærinstituttet gir landøyda leverskader som utvikler seg sent etter inntak av betydelige mengder av planten. Dyra blir avmagret og får illeluktende mørk diaré.

Giftstoffene blir igjen i planten ved tørking og ensilering og følger med på fôrbrettet dersom planten blir høstet.

Felles innsats i næringen og forvaltningen på Agder

Landøyda sprer seg svært raskt dersom den ikke blir fjernet. Vi er flere aktører på Agder som ønsker å delta i en felles dugnad for å bekjempe landøyda, og vi har laget en handlingsplan for perioden 2020–2023. Det overordnede målet med handlingsplanen er å redusere bestanden av landøyda på Agder og redusere spredning til nye områder. De ulike aktørene er ansvarlige for å følge opp tiltakene de har foreslått for egen organisasjon.

Vi har nettopp hatt ett oppfølgingsmøte 1. juni for å gå gjennom og justere handlingsplanen. Representanter fra Norsk landbruksrådgiving Agder, Agder Bondelag, fylkeskommunen, Staten vegvesen, Mattilsynet, kommunene og Statsforvalteren (både miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen) deltok.

Josefa Andreassen Torp i Norsk landbruksrådgiving Agder, Morten Foss, landbruksrådgiver i Arendal kommune og Roy Vidar Svendsen i Arendal bondelag finner landøyda i en veikant på Stoa i Arendal.
Josefa Andreassen Torp i Norsk landbruksrådgiving Agder, Morten Foss, landbruksrådgiver i Arendal kommune og Roy Vidar Svendsen i Arendal bondelag finner landøyda i en veikant på Stoa i Arendal. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Eksempler på tiltak i handlingsplanen

NLR Agder har laget oppdatert informasjonsbrosjyre for 2021. Videre har Agder bondelag og Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Nye veier laget nye avtaler for perioden 2021–2023, slik at bønder kan bekjempe landøyda langs fylkesveger og riksveier, på fylkeskommunal og statlig grunn.

Lenke til artikkel med veiavtalene

16. juni var representanter fra Arendal kommune, NLR Agder, Arendal bondelag og Statsforvalteren på befaring til landøydaforekomster på Stoa i Arendal sammen med NRK Sørlandet og Agderposten. Det er viktig å få ut informasjon om denne problematiske planten i media. Vi ønsker at flest mulig vil bidra i dugnaden, og god informasjon og bevisstgjøring er helt vesentlig.

Her kan du lese artikkelen til NRK Sørlandet.

Vi planlegger neste møte med hele handlingsplangruppa i mars 2022. I mellomtiden har alle aktører ansvar for å følge sine tiltak videre opp.

Et av tiltakene i handlingsplanen er å få informasjon ut i media. Her intervjuer Agderposten og NRK Sørlandet Josefa Andreassen Torp i NLR Agder.
Et av tiltakene i handlingsplanen er å få informasjon ut i media. Her intervjuer Agderposten og NRK Sørlandet Josefa Andreassen Torp i NLR Agder. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.