Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving arrangerer kurs våren 2024.

Publisert 07.02.2024

I Agder er det Norsk landbruksrådgivning regionavdeling Sør som arrangerer autorisasjonskurs. I løpet av våren 2024 arrangerer de flere kurs, også i Agder. Det er lagt opp til både fysiske kurs og digitale kurs.

Kontaktperson i Agder er Astrid Gissinger, astrid.gissinger@nlr.no .

Oversikt over plantevernkursene og gnagerkursene finner du på NLR sine nettsider.

Du melder deg på kurs på NLR sin nettside, under det enkelte kurset.

Autorisasjonskurs plantevern

Du må ha gyldig autorisasjonsbevis for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng. Har du ikke dette fra før, må du gå på grunnkurs. Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen hvert tiende år ved å ta et fornyingskurs. For de som fornyer er det krav om teorikurs og bestått planteverneksamen. For de som tar kurset for første gang er det krav om teorikurs, praksisdag og bestått planteverneksamen. Det er også mulig å ta nettbasert kurs for fornying.

Se Mattilsynets informasjon om autorisasjonsbevis for plantevernmidler.

Tilleggsautorisasjon gnagermidler

Tilleggsautorisasjonen skal benyttes til å bekjempe gnagere på egen eller leid landbrukseiendom.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at du

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og bestått gnagereksamen
  • eier og/eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernautorisasjon

Se Mattilsynets informasjon om tilleggsautorisasjon for gnagermidler.

Øvrig informasjon

Mattilsynet har ansvar for autorisasjonsordningen. Statsforvalteren er ansvarlig for at det blir arrangert kurs og eksamen etter kursene. Landbruksforvaltningen i kommunen avgjør om du oppfyller kravene til å få autorisasjon.