Status produksjonssviktsøknader

I kornproduksjonen ble det utfordringer med regn under innhøstingen, i tillegg til forsommertørken. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.

343 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt i jordbruket kom inn etter vekstsesongen 2023.

Publisert 24.01.2024

Forsommertørke rammet Agder i 2023. I vekstsesongen kom det inn 528 meldinger om mulig produksjonssvikt. Det ble til slutt 343 søknader om tilskudd. Omtrent 80 % av søknadene gjelder grovfôr i foretak med husdyr. I tillegg har 22 foretak med korn og 32 foretak med honning søkt om tilskudd samt noen med frukt og bær.

I vekstsesongen 2022 var det tørt i indre strøk av Østre Agder. I 2023 ble kommunene vest i Agder hardest rammet – med flest søknader fra Lyngdal, Hægebostad og Lindesnes.

Statsforvalteren i Agder har per 23. januar utbetalt ca. 13 millioner i vekstgruppen grovfôr for foretak med husdyr. 148 foretak har til nå fått forskuddsutbetaling eller endelig vedtak i denne vekstgruppen. Vi regner med å være a jour med søknadsbehandlingen i løpet av mars.