Godt oppmøte til RMP og pizza

Fra møtet i festsalen på Tvedestrand vgs., avd. Holt. Foto: Ellen Eskeland / Statsforvalteren i Agder.

Bønder fikk informasjon om endringer i regionalt miljøprogram gjennom tre informasjonsmøter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.04.2023

Møtene fant sted 28. og 29. mars på Kvåstunet, Evjemoen og Holt. Formålet var å informere om endringer og tiltakene som det kan søkes om i regionalt miljøprogram for Agder fra 2023. Møtene ble godt besøkt med om lag 100 deltakere til sammen. Om det skyldtes interessen for RMP eller den gode pizzaen er uvisst.

Regionalt miljøprogram (RMP) skal bidra til gjennomføring av klima- og miljøtiltak i jordbruket, som er tilpasset miljøutfordringene i Agder. Statsforvalteren reviderer programmet fjerde hvert år sammen med resten av strategigruppa for RMP.

Under årets rullering foreslo strategigruppa omfattende endringer for perioden 2023–2026 i forhold til forrige programperiode. I løpet av tiden programutkastet var ute på høring, kom det inn over 40 innspill med synspunkter på mange temaer. Informasjonsmøtene ble arrangert i forbindelse med at strategigruppa og Statsforvalteren hadde fastsatt det nye regionale miljøprogrammet.

Arrangører var Agder bondelag, Vest-Agder bonde- og småbrukarlag, Aust-Agder bonde- og småbrukarlag og Statsforvalteren i Agder. Norsk landbruksrådgiving Agder deltok også på møtene og hadde innlegg om deres erfaringer med soner for pollinerende insekter.