Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

TIRSDAG 03.03.2020 10.26, SIST ENDRA 18.11.2021 14.23

Folkehelseinstituttets (FHI) temaside om koronavirus

Informasjon til helsepersonell og befolkning på Helsedirektoratets side

Regjeringens temaside om koronasituasjonen

For flere aktuelle lenker, sjekk Statsforvalternes sentrale koronaside

Vårt sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om avfall

For lokal informasjon, se kommunenes hjemmesider.