Koronaviruset

Pandemien har nådd en fase som kalles normal hverdag med økt beredskap. Klikk her for å finne lenker og informasjon om koronaviruset. 

TIRSDAG 14.04.2020 07.36, SIST ENDRET 09.11.2021 08.08

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort, men pandemien er ikke over. 

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Sykdom, testing og vaksine

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Kommunene har ansvar for testing og tilbyr også koronavaksinasjon. Både koronavaksinen og vaksinasjon er gratis. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testing og vaksinasjon er organisert. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Vi melder også innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Statsforvalterne har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. I tillegg kartlegger vi smitteutviklingen i fylkene våre slik at sentrale styremakter har et godt kunnskapsgrunnlag.