Koronaviruset

Alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom ble opphevet 12. februar. Klikk her for å finne lenker og mer informasjon om koronaviruset. 

Sist endret 28.02.2022

Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Nesten alle smitteverntiltak, som meteren, krav om munnbind og isolasjon er derfor fjernet. 

Krav og anbefalinger som gjelder fra 12. februar

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Vi melder også innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Statsforvalterne har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene. Vi holder også kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. I tillegg kartlegger vi smitteutviklingen i fylkene våre slik at sentrale styremakter har et godt kunnskapsgrunnlag. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.