Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 

TIRSDAG 14.04.2020 07.36, SIST ENDRA 09.07.2021 13.39

Både Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har konkrete råd om koronaviruset, her finner du også informasjon på flere språk. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015. Folkehelseinstituttets nettsider har informasjon om når telefonen er betjent.

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Testing og vaksine

Det er kommunene som har ansvar for testing og de har ulik organisering for testing. Komunene har også ansvar for å tilby koronavaksinasjon. Både koronavaksinen og vaksinasjon er gratis. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testing og vaksinasjon er organisert. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Vi melder også innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Statsforvalterne har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. I tillegg kartlegger vi smitteutviklingen i fylkene våre slik at sentrale styremakter har et godt kunnskapsgrunnlag når de for eksempel beregner kompensasjonen for kommunenes merutgifter i forbindelse med pandemien.

Endringer i driften hos statsforvalterne

Statsforvalterne gjør endringer i driften for å redusere risikoen for smitte. Reiseaktivitet avgrenses, og kurs, konferanser og samlinger kan bli avlyst eller gjennomført på en alternativ måte. Gå til nettsiden til Statsforvalteren i ditt fylke for å finne oppdatert informasjon.

Nyttig informasjon - mest for kommunene

Statsforvalterne får mange spørsmål fra kommunene. Hver enkelt statsforvalter er ansvarlig for informasjonen på sine nettsider, men ofte er informasjonen gyldig også i andre fylker. Nedenfor finner du lenker til informasjon som kan være nyttig for kommunene i den situasjonen vi er i nå.