Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021

Publisert 01.09.2021

Det gis tilskudd til:

  • Lønn til stillinger.
  • Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.
  • Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf avsnitt om beregningsregler. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Følgende prioriteringer er gitt fra Helsedirektoratet:

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Søkere må benytte Statsforvalterens elektroniske søknads og rapporteringsløsning, se lenke til høyre.

Vi oppfordrer de som skal søke og rapportere til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk. Hele utlysningen, regelverk og tildelingskriterier finner du på Helsedirektoratets hjemmesider, se lenke til høyre.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.